พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพนะบิดาฝนหลวง ประจำปี 2561

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพนะบิดาฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 ตุลาคม  2561 เวลา 07.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นำโดย นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี

พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 นง นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายชนาส  ชัชวาลย์วงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

กิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นำโดยนางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านปวนพุ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โดยมีนาบชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...
 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพนะบิดาฝนหลวง ประจำปี 2561

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพนะบิดาฝนหลวง ประ

 • พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี

  พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี

 • กิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

  กิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อ

 • ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) นอกเขตเทศบาล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) นอกเขตเท

Previous
Next