ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง และนางสาวรดามณี ชัยวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2564

สถิติจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอนุชา พรมบุตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564" ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเลย

สถิติจังหวัดเลย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเลย

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมอบรม "ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 4"

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมอบรม

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมอบรม "ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ 2549 และฉ... อ่านเพิ่มเติม...

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้

 • สถิติจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2564

  สถิติจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานดอกฝ้ายบา

 • สถิติจังหวัดเลย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเลย

  สถิติจังหวัดเลย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมอบรม

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมอบรม "ความรู้เกี่ยวกับระ

Previous
Next

 

covid unicef