สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

               วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการรอยยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการกับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2562 เพื่อให้บริการความรู้ ข่... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

               วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "พลเมืองคุณภาพ เลือกตั้งคุณภาพได้คนเก่งคน... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

               วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี2562

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี2562

               วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน

               วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2562 เพื่อให้บริการความรู้ ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้... อ่านเพิ่มเติม...

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณา

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสัมม

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี2562

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเป็

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณา

Previous
Next