รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

      วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนคำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ร่วมกำหนดคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในพื้นที่ (Pain Point) และชี้แจงแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalo... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

สถิติจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมหลวงจำนงภิบาลภูเขต ที่ว... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธี "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธี

  วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ในการนี้ นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิต... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน "โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน)"

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน

          วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน "โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน)" เพื่อใช้ในการจัดทำสำมะโนก... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

สถิติจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

           วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.09 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในการนี้ นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยพนักงานราชการ และ... อ่านเพิ่มเติม...

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกร

 • สถิติจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

  สถิติจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคล

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธี

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธี "วันมาตรฐานฝีมือแรง

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติ

 • สถิติจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

  สถิติจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่

Previous
Next