ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเขารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 

                 สำนักงานสถิติจังหวัดเลยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน  ๑๒  อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัด... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เ

  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2