ประชาสัมพันธ์เนื่องใน "วันมาฆบูชา"

ประชาสัมพันธ์เนื่องใน

ประชาสัมพันธ์เนื่องใน "วันมาฆบูชา"

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย รับมอบเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สถิติจังหวัดเลย รับมอบเกียรติบัตร

 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรม" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ในการนี้นางจิราพร เทียนพ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดเลย ร่วมสวัสดีและขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดเลย ร่วมสวัสดีและขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนายกุลวัชร ฟองชัย โทรศัพท์จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสวัสดีและขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2564

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2564

 

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านหมันขาว หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย&... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประเด็นสำคัญในพื้นที่และบัญชีข้อมูล

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประเด็นสำคัญในพื้นที่และบัญชีข้อมูล

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564   นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประ... อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชาสัมพันธ์เนื่องใน

  ประชาสัมพันธ์เนื่องใน "วันมาฆบูชา"

 • สถิติจังหวัดเลย รับมอบเกียรติบัตร

  สถิติจังหวัดเลย รับมอบเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรม จาก

 • สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดเลย ร่วมสวัสดีและขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

  สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดเลย ร่วมสวั

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2564

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลยลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประเด็นสำคัญในพื้นที่และบัญชีข้อมูล

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลยลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยง

Previous
Next