ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

รายละเอียด >>>ประกาศรายชื่อฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

            ด้วยจังหวัดเลย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(การนับจด)

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(การนับจด)

 เตรียมพบกับคุณมาดี ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(การนับจด) เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564

   "ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล กับสำนักงานสถิติจังหวัดเลย"

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

      วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนคำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ร่วมกำหนดคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในพื้นที่ (Pain Point) และชี้แจงแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalo... อ่านเพิ่มเติม...

  • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะ

  • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ

  • โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(การนับจด)

    โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(การนับจด)

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกร

Previous
Next

 

BannerGDcatalog