ข่าวมาใหม่

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

            สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะส่ง "มาดี" ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561 โดยสอบถามข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย จำนวน 224 หมู่บ้าน จากผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน และจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาศั... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference

           วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 (สก.61) ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเม... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

             วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมตั้งโรงทาน แจกน้ำและขนมให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมฯ และเวลา 19.00 น. ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พ... อ่านเพิ่มเติม...

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และโครงการสำรวจอื่นตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดเลย

  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเ

 • ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

  ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประ

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ซึ่งมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ฯ

  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมร

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธร

Previous
Next