สถิติเลย..ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

สถิติเลย..ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติเลย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

สถิติเลย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

                  วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสถิติจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยชี้แจงเรื่อง “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” เพื่อเป็นการสร... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติเลยร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2561

สถิติเลยร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2561

              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2561ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ต... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดเลย (นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยสถิติจังหวัดเลยชี้แจงเรื่อง “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย ต้อนรับอาจารย์จาก มรภ.เลย มานิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สถิติจังหวัดเลย ต้อนรับอาจารย์จาก มรภ.เลย มานิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ต้อนรับ ดร.กัลยา ยศคำลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติ จังหวัดเลย ศาลากลาง... อ่านเพิ่มเติม...

 • สถิติเลย..ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  สถิติเลย..ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • สถิติเลย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

  สถิติเลย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโคร

 • สถิติเลยร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2561

  สถิติเลยร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2561

 • สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

  สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อ

 • สถิติจังหวัดเลย ต้อนรับอาจารย์จาก มรภ.เลย มานิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  สถิติจังหวัดเลย ต้อนรับอาจารย์จาก มรภ.เลย มานิเทศ นศ.ฝ

Previous
Next