กลุ่มวิชาการสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการ PMQA ครั้งที่ 1/2561

กลุ่มวิชาการสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการ PMQA ครั้งที่ 1/2561

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดเลย แล... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย ร่วมเดินแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

สถิติจังหวัดเลย ร่วมเดินแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

                  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย  ร่วมเดินแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมภริยา ร่วมเป็นเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์

... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศั... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติเลย..ร่วมประเมินผลการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2561

สถิติเลย..ร่วมประเมินผลการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2561

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย นำพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมประเมินผลการจัดขบวนแห่ “งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561 โดยการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของประช... อ่านเพิ่มเติม...

 • กลุ่มวิชาการสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการ PMQA ครั้งที่ 1/2561

  กลุ่มวิชาการสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการ PMQA

 • สถิติจังหวัดเลย ร่วมเดินแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

  สถิติจังหวัดเลย ร่วมเดินแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอก

 • สถิติจังหวัดเลย..ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน

  สถิติจังหวัดเลย..ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไม้

 • สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • สถิติเลย..ร่วมประเมินผลการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2561

  สถิติเลย..ร่วมประเมินผลการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานฯ ป

Previous
Next