รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ

                                วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "จังหวัดเล... อ่านเพิ่มเติม...

สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

             วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน เต้นแอโรบิก

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน เต้นแอโรบิก
      วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดเลย      ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน "กีฬามวลชน ๔.๐ ( Sport For all ๔.๐)" กิจกรรมการเต้นแอโรบิก ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวางแผนการตลาดแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมือง

โครงการวางแผนการตลาดแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมือง

               วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมข้าราชการร่วมเปิดกิจกรรมโครงการวางแผนการตลาดรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดเลย และการแสดงแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมือง แนวคิด "ทอฝัน เส้นฝ้าย สานใจ ไทเลย " ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธ... อ่านเพิ่มเติม...

METADATA : ผู้สูงอายุ (ร่าง)

 

      VC 1 การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
อ่านเพิ่มเติม...

 • รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

 • โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ

  โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ

 • สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

  สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน เต้นแอโรบิก

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน เต้นแอโรบิก

 • โครงการวางแผนการตลาดแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมือง

  โครงการวางแผนการตลาดแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมือง

 • METADATA : ผู้สูงอายุ (ร่าง)

Previous
Next