โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยขอประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2561

โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยขอประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยจัดทำโครงการสำรวจ โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 คาบการสำรวจข้อมูล 1 - 12 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561

การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยจัดทำโครงการสำรวจ การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 คาบปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล 1 - 12 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 คาบการสำรวจข้อมูล 1 - 12 ธันวาคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

 • การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561

  การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

Previous
Next