covid unicef

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นางจิราพร  เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563

 

     วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เดินขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคประชาชน และอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

สถิติจังหวัดเลย และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เดินขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคประชาชน และอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

 

                       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เดินขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคประชาชน และอาค... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

                  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7:30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ 1 ตำบ... อ่านเพิ่มเติม...

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3

 • ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 • ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563

  ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563

 • สถิติจังหวัดเลย และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เดินขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคประชาชน และอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

  สถิติจังหวัดเลย และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เ

 • สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้า

Previous
Next