ข้อมูลการติดต่อ

 

ที่อยู่หน่วยงาน           

: สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น4 ถนนมลิวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000   

หมายเลขโทรศัพท์

: 0-4281-1162      

หมายเลขโทรสาร

: 0-4281-3070

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

:

map