ที่ตั้งสำนักงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดเลย? ศาลากลางจังหวัดเลย? ชั้น? 4?
ถนนมลิวรรณ?อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทร. (042) 811162? โทรสาร (042) 813070? E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .