ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว