ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถิติจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ