วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

                สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงาน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี ๒๕๖๐"เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดเลยจึงกำหนดจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. เป็นต้นไป โดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้เปิดพิธีในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สดจำนวน ๑ พุ่ม) ของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ