โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน

   สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด โดยดำเนินโครงการในวันพุธที่ 20 เมษายน 2560 ณ.โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้