วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

       สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยให้จัดงานในวันที่ ๒๕ เมษายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

     โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกสมาคม ชมรม สมาคม มูลนิธิ พร้อมทั้เล่าทหารและประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้