พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีบุญเรือง บ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

          โดยนายคุมพล เบาเทาทักข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธาณหอการค้า นายกสมาคม ชมรม มูลนิธิทุกแห่งและภาคประชาชนจังหวัดเลยร่วมงานในพิธี