งานผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ปี 2560

                         สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย สร้างงาน สร้างอาชีพ และนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่อำเภอด่านซ้าย และจังหวัดเลย 

                         โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนนักท่องเที่ยว ร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนกว่า 100,000 คน