วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดจึงกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ. หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

                    โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน วิทยาลัย โรงเรียน มูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มพลังมวลชนร่วมงานในพิธี