สภากาแฟสัญจรชลประทานอ่างน้ำพาว

                       สำนักงานสถิติจังหวัดเลย โดยนางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานสภากาแฟสัญจรในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ โครงการชลประทานเลย (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว)ตำบลเมืองเลย จังหวัดเลย