พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

           วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย