พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

      วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๕ ปีเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมื่อง จังหวัดเลย