พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัย ถวายราชสดุดี ในวันแม่แห่งชาติ

           วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี