จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 11 โรงเรียนบ้านยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

       วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมในโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงเรียนบ้านยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย