สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 8/2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย