เปิดตลาดต้องชม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

                วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดต้องชม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง" ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น สินค้า OTOP และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ณ บริเวณตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี