โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง

       วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางวิลาวรรณ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนบ้านวังแท่น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี