เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

      วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาววิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง "ฟอกปอด ยอดภูกระดึง" ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี