โครงการวางแผนการตลาดแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมือง

               วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมข้าราชการร่วมเปิดกิจกรรมโครงการวางแผนการตลาดรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดเลย และการแสดงแฟชั่นผ้าไหมพื้นเมือง แนวคิด "ทอฝัน เส้นฝ้าย สานใจ ไทเลย " ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี