สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

             วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี