โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ

                                วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "จังหวัดเลยร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อของแผ่นดิน" ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดเลยโดยนายคุมพล  บรรเทาทุกข์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี