แสดงความยินดีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยที่ย้ายมาดำรงณ์ตำแหน่ง

 

      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย