โครงการ loei village ecommerce

 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ และทีมงานดีแทคเน็ตอาสาลงพื้นที่ในโครงการ Loei village ecommerce ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนบ้านวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย