สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอราวัณฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย     โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี