พิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี สวรรณคต

 

 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม          ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี