ฟังพระสวดพิธีบำเพ็ญกุศล สวรรคตครบรอบ ๑ ปี

 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ตึก วภ .ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม          ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี