พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์   สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พระเมรุมาศจำลอง            ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี