จังหวัดเลยร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง

 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์   สถิติจังหวัดเลย เลยร่วมกิจกรรม “จังหวัดเลยร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง ดอกดาวไม้สีเหลือง เพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี