วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

 

        วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์   สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี