เดิน วิ่ง ขึ้นภู ดูโขง

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์   สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ขึ้นภู ดูโขง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี