พิธีวันฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗๐๐น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี