จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 8.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์   สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง หมู่ที่ 1 บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี