ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สินค้า OTOP

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์   สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP และโครงการ ๑ ตำบลซ่อม ๑ ตำบลสร้าง โดยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี