พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน

    

วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์   สถิติจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 500 ชุด ในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี