ชาวสถิติเลย...ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดเลย