ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์  สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย