ฟังธรรม จรรโลงใจ ห่างไกลทุจริตคอรัปชั่น

             วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 20.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ฟังธรรม จรรโลงใจ ห่างไกลทุจริตคอรัปชั่น” เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ให้ห่างไกลการทุจริตคอรัปชั่น และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรม สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้(ปากปวน) ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย