สถิติเลย...ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

       วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์  สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรวมพลังสร้างคนดีต่อต้านการทุจริต สืบสานสุจริตตามรอยพ่อสอน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และเวลา 08.15 น. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเลย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย