สถิติจังหวัดเลย...ต้อนรับรองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ จ.เลย

           วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเทศไทย (โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำฮวย ม.9 ต.นาโป่ง อ.เมือง และบ้านนาดอกไม้ ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย