กิจกรรม...เข้าแถวเคารพธงชาติ

            วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย