สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานวันผู้พิการสากล ประจำปี 2560

        วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ณ หอประชุมใหญ่มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชนชนทั่วไปเข้าร่วมงาน