กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

            วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้นำกิจกรรม