สุขสันต์สุขขี สวัสดีปีใหม่

         วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สุขสันต์สุขขี สวัสดีปีใหม่ 2561” โดยมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และร่วมรับประทานอาหาร ณ สวนอาหารครัวไทบ้าน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย