สถิติจังหวัดเลย ประชุมวางแผนโครงการเน็ตประชารัฐร่วมกับโทรศัพท์จังหวัดเลย

        วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐร่วมกับโทรศัพท์จังหวัดเลย ณ ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.ขอนแก่น ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย