สถิติจังหวัดเลย ประชุมวางแผนโครงการเน็ตประชารัฐร่วมกับ กศน.เลย

            วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ ร่วมกับผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย และครู กศน.จังหวัดเลย ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย